Stanowisko Prezydium RZ ZNP w UW [w sprawie]

Komunikat Nr 1 - Rada Zakładowa

W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyła się Sprawozdawczo – Wyborcza Konferencja Delegatów Rady Zakładowej ZNP w UW.
Wybrano władze na kadencję 2019 - 2024 [więcej]

Komunikat Nr 2 - Ubezpieczenia

Została podpisana umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, następstw zawałów serca i udarów mózgu dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim z Firmą ubezpieczeniową ERGO HESTIA na okres od 15 maja 2020 r.  do 14 maja 2021 roku.

Informacje

 • I. Wysokość świadczeń na rzecz członków ZNP w UW  {więcej}
   
 • II. Aktualności:

  Uwaga! Od dnia 16 września 2020 roku weszły w życie nowe Regulaminy:

  1. Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom RZ ZNP w UW [czytaj]

  2. Regulamin udzielania zapomóg z Funduszu Rady Zakładowej ZNP w UW [czytaj]

  Obowiązują nowe druki wniosków ! (w zakładce "formularze")

 • III. Terminy posiedzeń Rady Zakładowej ZNP w UW w 2020 r.  (środa godz. 1600 Pałac Kazimierzowski)
  - sala im. Brudzińskiego) - <Br> 
  - sala nr 15 I pietro - <15>
  -
  Sala Złota - <ZŁ> - Dzień Edukacji Narodowej

  

Warszawa, dnia 30 września 2020 r.