Komunikat Nr 1

W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyła się Sprawozdawczo – Wyborcza Konferencja Delegatów Rady Zakładowej ZNP w UW.
Wybrano władze na kadencję 2019 - 2024 [więcej]

Podwyżki

Drogie Koleżanki i Koledzy,

z przyjemnością pragnę poinformować, że w dniu wczorajszym 23 maja 2019 r., po negocjacjach, podpisane zostało z Władzami UW porozumienie w sprawie podwyżek [więcej]

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym "Porozumieniu"

Urszula Ługowska Prezes

Komunikat Nr 2

o ubezpieczeniu Członków ZNP w Uniwersytecie Warszawskim od następstw nieszczęśliwych wypadków. [więcej]

Informacje

 • I. Wysokość świadczeń na rzecz członków ZNP w UW   [więcej]
   
 • II. Aktualności:

  Terminy posiedzeń Rady Zakładowej ZNP w UW w 2019 r.  (środa godz. 1600 Pałac Kazimierzowski)
  - sala im. Brudzińskiego) - <Br> 
  - sala nr 15 I pietro - <15>
  -
  Sala Złota - <ZŁ> - Dzień Edukacji Narodowej

 1.  26 czerwiec 2019 r.      -  <Br>
 2.  14 październik 2019 r. - <ZŁ>
 3. 20 listopad 2019 r.       -  <Br>
 4. 22 styczeń 2020 r.       -  <Br>
 5. 11 marzec 2020 r.       -  <15>
 6. 27 maj 2020 r.              -  <15>

  

Warszawa, dnia 10 październik 2019 r.